متن زیر قراردادی حقوقی بین شما به عنوان کاربر و شرکت سورس دیزاین باشد.

۱- مالکیت معنوی

کلیه عناصر موجود در این وب سایت، شامل اطلاعات، اسناد، تولیدات، لوگوها، گرافیک، تصاویر و خدمات، متعلق به سورس دیزاین می باشد و هیچ شخص حقیقی و حقوقی بدون اجازه کتبی مالیکت عناصر مذکور (سورس دیزاین) اجازه کپی کردن، توزیع، نشر مجدد، واگذاری (Download)، نمایش، ارسال و انتقال آنها را ندارد.

۲- شرایط استفاده از خدمات

به محض عقد قرارداد شما برای هر یک از خدمات با سورس دیزاین یا عضویت شما برای هر یک از خدمات در وب سایت سورس دیزاین، بیانگر پذیرش کلیه ضوابط و مقررات سورس دیزاین بوده و متعهد هستید به این ضوابط احترام گذاشته و آنها را رعایت کنید.