تولیــد محتــوا

روشی نوین در بازاریابی

بسیاری براین باورند که بازاریابی محتوا همان تبلیغات است

در حالی که تبلیغات با اغراق و خلاصه گویی همراه است و در معرفی محصولات از شعارهای نمادین استفاده می‏شود ،

در صورتی که در بازاریابی محتوا ، موضوع مورد نظر برای مخاطبان باز و شفاف سازی می‏شود و حالت تهاجمی ندارد و کاربران با میل و رغبت خود به سمت آن می‏روند.

شعار، تعریف و تمجید یک کالا در بازاریابی محتوا جایگاهی ندارد و آنچه بیان می‏شود مبتنی بر واقعیت است

و به همین دلیل مخاطب نسبت به تمامی نقاط مثبت و منفی محصولات مطلع شده که وی را برای خرید بهتر یاری می‏دهد.

این امر موجب شده تا مصرف کنندگان اعتماد و اطمینان بیشتری نسبت به بازاریابی محتوا داشته باشند.